Försäljningsvillkor

ALLMÄNT
Följande villkor gäller vid alla beställningar som görs av köparen (nedan kallad Köparen) från Cloud Nine Scandinavia. Cloud Nine Scandinavia förbehåller sig rätten att pröva köparens kreditvärdighet innan leverans av vara sker.

För att kunna beställa i Cloud Nine Scandinavias webbshop måste Köparen ha fyllt 18 år. Cloud Nine Scandinavia accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp av personer under 18 år. 

BESTÄLLNING
Order lägger köparen antingen via webbshop eller via säljare. Om Cloud Nine Scandinavia inte kan leverera beställningen kommer Köparen att bli informerad. Om Cloud Nine Scandinavia mottagit betalning kommer den att återbetalas till köparen med samma betalningssätt som användes vid beställningen.

BETALNING
Vid kortbetalning reserveras beloppet, pengarna dras från angivet kort när varan skickas. Kortbetalningar som hanteras av Klarna är PCI-DSS certifierade. Korthantering sker SSL-krypterat (Secure Socket Layer) vilket innebär att all kommunikation mellan Cloud Nine Scandinavia och Klarna är krypterad. Du som köpare kan tryggt fylla i dina kortuppgifter och genomföra betalningen.   

Vid fakturaköp och delbetalning kan Klarna eventuellt begära ut en kreditupplysning. Omfrågeskopia skickas ut till Köparen i ett separat brev.
Vid fallen där faktura inte betalas trots påminnelse, går fakturan vidare till Inkasso.
Eventuell dröjsmålsränta tas ut vid utebliven/försenad betalning.

Klicka här för att läsa om Klarnas köpvillkor. 

LEVERANS
Lagret med utleverans är öppet måndag till fredag med undantag för svenska nationella helgdagar. Våra normala leveranstider är 2-7 arbetsdagar. När din beställning lämnar vårt lager får du en leveransbekräftelse via e-post som innehåller spårningsnummer (tracking nr) så att du kan hålla koll på din beställning.

Vi debiterar en avgift på 149 kr för försändelser som inte hämtas ut, motsvarande de faktiska kostnaderna för hantering, frakt- och returfraktavgift. 

ÅNGERRÄTT
Köparen har 14 dagars bytes- och ångerrätt enligt distansköpslagen. Köparen skall vid nyttjande av ångerrätt meddela Cloud Nine Scandinavia om nyttjande av ångerrätt inom 14 dagar från det att Köparen har varan i sin besittning. Köparen skall efter skickat meddelande senast inom 14 dagar återsända varan/varorna i sin originalförpackning. Returfraktkostnaden (ca 129 kr) betalar köparen själv. Tänk på att Köparen står för risken om produkten skadas när den fraktas tillbaka till Cloud Nine Scandinavia. Se därför till att varan är väl förpackad och skickas med ett försändelse-ID.

Som konsument har du alltid rätt att kontrollera att din vara fungerar som den skall. Detta ska ske inom rimliga gränser och med varsam hand. Vid nyttjade av ångerrätt där varan är använd eller skadad, kan Cloud Nine Scandinavia göra värdeminskningsavdrag för det Cloud Nine Scandinavia anser att skadan innebär eller om delar av en vara saknas. Värdeminskningsavdrag kan ske med upp till 100% av varans värde.

Vid nyttjade av ångerrätt för full retur återbetalas även fraktkostnaden, dock gäller ej detta vid nyttjade av ångerrätt för att returnera delar av ett köp.

Klicka här för Konsumentverkets ångerblankett vid ångrat köp. Obs! Den ifyllda blanketten skall skickas till Cloud Nine Scandinavias kundservice per mail, inte till Konsumentverket.

Returadress:

Cloud Nine Scandinavia
c/o Headbrands AB
Skiffervägen 25
224 78, Lund

Återbetalning sker inom 14 dagar från och med det datum Köparen meddelande om utövande av ångerrätten mottages. Utbetalning får dock vänta till dess att Cloud Nine Scandinavia tagit emot varan eller Köparen har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto.

Cloud Nine Scandinavia har rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Köparen har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

REGISTRERING AV PRODUKT
Köparen behöver inte registrera sin Cloud Nine-produkt för att vara berättigad till garanti, utan inköpsbevis (kvitto) från inköpsdatum gäller.

GARANTI OCH REKLAMATION
Garantitiden för elartiklar är 1 år samt 3 års reklamationsrätt från inköpsdatum med uppvisande av inköpsbevis (kvitto) från https://www.cloudninescandinavia.com, i enlighet med Konsumentköplagen. Anmälan skall ske omgående efter upptäckt fel eller så snart fel borde upptäckts, allt inom skälig tid (2 månader). Köparen måste lämna meddelande om att varan är felaktig och hur den är felaktig eller att det föreligger dröjsmål på ett ändamålsenligt sätt.

Garantin gäller inte om Köparen varit oaktsam med produkten (egen åverkan). Fabrikationsfel skall enligt lag uppdagas inom 6 månader. Fel så som kortslutning, defekt på termostat eller liknande räknas inte som fabrikationsfel. För att felet skall åtgärdas krävs att felet är ursprungligt och därmed redan fanns när varan införskaffades av kund.

Cloud Nine Scandinavia® tar inte ansvar vid fel eller skada som uppkommit på grund av vanvård eller slitage.

Vid eventuell tvist ska den lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR).
ARN: https://www.arn.se/ Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm
EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

Vid godkänd reklamation står Cloud Nine Scandinavia för frakt och omkostnader kring varan Köparen har reklamerat.
OBS! Reklamationsrätten avser enbart köp som görs som konsument.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Cloud Nine Scandinavia att kompensera Köparen i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Cloud Nine Scandinavia strävar efter att detta skall ske inom 30 dagar från det att Cloud Nine Scandinavia mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Cloud Nine Scandinavia förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Cloud Nine Scandinavia riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se. 

Var uppmärksam på att Cloud Nine Scandinavia® inte hanterar byten/returer/reklamationer av produkter som inte är köpta i Cloud Nine Scandinavias® officiella webbshop. Är Köparens vara inhandlad hos en återförsäljare är det också dit Köparen skall vända sig med sitt ärende. Vid frågor och funderingar, var god kontakta vår kundtjänst på hello@cloudninescandinavia.com.

Reservation för ev. tryckfel, pris- och sortimentsförändringar.

Klicka här för att spara försäljningsvillkor i pdf-format.